شناسنامه (سهیک )
 
نام (سهیک )
تماس با من
جنسیت مرد
سن 67
درباره من قایقی باید ساخت..دورباید شد از این شهرغریب... که در آن هیچ کسی نیست...تا قهرمانان را بیدارکند پشت دریاها شهریست....قایقی بایدساخت...

کشور نیوزیلند  
شهر پشت دریاها.... شهریست

تحصیلات هم چنان تاهمیشه دانش آموز  
شغل کشاورز  
سرگرمی ها خواندن کتاب های شعروترانه  
علاقه مندی ها پیاده روی در کناردریا در نزدیکی های غروب